สมัครเป็นผู้สอนฟรี

เพียงแค่คุณมีความรู้ และถ่ายทอด คุณสามารถแบ่งปันได้แล้ว

การเรียนรู้ของมนุษย์ นอกจากการรับรู้โดยทั่วไปแล้ว การเรียนการสอนและการฝึกฝน เพื่อเกิดประสบการณ์จากการลงมือปฎิบัติจริง เกิดความชำนาญ สามารถนำมาถ่ายทอด เพื่อให้การเรียนรู้สามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจ ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้มีความรวดเร็วและคงทนมากยิ่งขึ้น

วิธีการสมัครเป็นผู้สอนฟรี

หากคุณสนใจที่จะสร้างคอร์สออนไลน์ ในเว็บไซต์ Edulessen.com สามารถสมัครสมาชิกได้เลย หากคุณมีความรู้จริง

Please login to send your request!
There are very few real teachers. Teaching is not a job; it is a vocation. To be a great one many qualities must be combined: love of truth, knowledge, reverence, loving concern for one’s students, clarity and patience.
— Alice von Hildebrand

การเป็นผู้สอนไม่จำกัดอายุ หากผู้ใดมีความรู้ความสามารถจริง สามารถถ่ายทอดได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถซึมซับวิชาความรู้ เกิดการต่อยอดทางปัญญา เพิ่มผลิตผลได้อย่างกว้างขวางในอนาคต
นักเรียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือจะเรียนเมื่อไรก็ได้ เขาก็จะเรียนคอร์สออนไลน์ที่คุณสร้างขึ้นเองได้
1.เป็นผู้ที่มีความรู้จริงด้านนั้น ๆ เน้นสอนให้เข้าใจไม่ใช่การท่องจำ
2.เป็นผู้ที่เคารพกฏหมายบ้านเมือง เคารพระเบียบวัฒนธรรม ไม่ละเมิลศีลธรรมอันดี
3.ผู้สอนสามารถร่วมกันสอนได้ โดยการออกแบบหลักสูตรร่วมกันได้ ในวิชาเดียวกัน
4.ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบได้ หรือสร้างคำถามตอบ และสร้างใบรับรอง certificate ในแบบของผู้สอนได้ 5.ไม่ต้องลงทุนลงแรงในการสอนแค่สร้างคอร์สออนไลน์ สามารถเรียนได้หลายรอบ สร้างรายได้ ตลอดเวลา 6.ความรู้ และประสบการณ์ของมีส่วนช่วยสร้างประโยชน์ ให้ชีวิตผู้อื่นจำนวนมากได้มีโอกาสได้เรียนรู้

แค่มีความรู้จริงในเรื่องนั้น และสามารถถ่ายทอดได้ สร้างคอร์สออนไลน์ สร้างรายได้ ตลอดเวลา
วิธีสมัครสอนออนไลน์ที่ Edulessen.com
1) เข้าไปที่ www.Edulessen.com
2) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน (หรือ ใช้ Sign in with Google หรือ Sign in with Facebook หรือ Sign in with Hotmail)
3) เมือเข้าเสร็จ ให้เลือกไปที่เมนู 'สมัครเป็นผู้สอน'
4) ผู้สอนสามารถสร้างคอร์ส บทเรียน แบบทดสอบ คำถาม ใบรับรอง เลือกเมนู สร้างใหม่ โดยเลือกเมนูด้านบน สร้างใหม่ สร้างและเผยแพร่ โดยท่านสามารถเลือกกำหนดราคา และค่าต่าง ๆ ได้เอง
5) เท่านี้คุณก็ได้สร้างคอร์สออนไลน์ได้แล้ว แค่รอนักเรียนเข้ามาเรียนเท่านั้นเอง หลังจากนั้นก็สร้างคอร์สตามแบบแผนของผู้สอนเองได้อีกไม่จำกัด